Karaağaç, Y., ve H. Yardımcı. “Yaşam Tarzı Müdahalelerinin Gestasyonel Vücut Ağırlığı Kazanımı Ve Gebelik Komplikasyonları Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Eylül 2020, ss. 107-14, doi:10.33076/2020.BDD.1294.