Yıldırım, A., ve S. Erge. “Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri Ve Sağlık Üzerine Etkileri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 102-10, doi:10.33076/2020.BDD.1291.