Dayı, T., ve S. Erge. “Diyet Posasının Ve Bağırsak Mikrobiyotasının Kolon Kanseri Riskine Etkileri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Eylül 2020, ss. 91-97, doi:10.33076/2020.BDD.1284.