Kumru, B., ve A. Dai. “Dirençli Epilepsi Tedavisinde Modifiye Atkins Diyeti Uygulaması: Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 109-13, doi:10.33076/2020.BDD.1273.