Madalı, B., Ömer F. Karabulut, E. E. Öztürk, L. Parlak, A. Şeyma Erdinç, ve D. Dikmen. “Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Sunulan Menünün Sera Gazı Emisyon Ve Su Ayakizi Düzeylerinin Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 1, Nisan 2021, ss. 5-14, doi:10.33076/2021.BDD.1270.