Çehreli, R., A. Açıkgöz, ve H. Ellidokuz. “Kadınların Meme Kanseri Bilgisinin Beslenme Durumu Ve Yaşam Biçimlerine Olan Etkisinin Risk Analizi Ile İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 56-66, doi:10.33076/2020.BDD.1266.