Yalçın, C. Özgür, S. Yılmaz Sarıaltın, M. Abudayyak, ve E. Yenilmez. “2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig Ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in Vitro Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Haziran 2020, ss. 55-62, doi:10.33076/2020.BDD.1260.