Mercan, S., ve H. Gökmen Özel. “Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler Mi?”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 67-75, doi:10.33076/2020.BDD.1243.