Ustaoğlu, T., N. Acar Tek, ve A. E. Yıldırım. “İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Aralık 2019, ss. 43-54, doi:10.33076/2020.BDD.1238.