Caferoğlu, Z., G. Aytekin Şahin, N. Hatipoğlu, ve N. İnanç. “Tip 1 Diyabetli Çocuk Ve Adölesanların Diyet Kalitesi, Diyet Asit Yükü Ve Glisemik Kontrol Ile İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Aralık 2019, ss. 31-42, doi:10.33076/2020.BDD.1229.