Güngör, Şeyda. “Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 76-84, doi:10.33076/2020.BDD.1225.