Olcay Eminsoy, İrem, G. Kızıltan, M. Akçil Ok, M. G. Eminsoy, E. A. Oral, ve C. B. Sayın. “‘Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)’ Türkçe’ye Uyarlanması Ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma Ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 34-45, doi:10.33076/2020.BDD.1219.