Dandin-Türk, D. Y., ve M. Garipağaoğlu. “Yetişkin Obez Kadınlarda Gece Yeme Sendromu Ve Ağırlık Denetimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 1, Nisan 2019, ss. 43-50, doi:10.33076/2019.BDD.1199.