Diktaş, H. E., H. Hızlı, ve M. Garipağaoğlu. “Adölesanlarda Porsiyon Seçimi Ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 1, Nisan 2019, ss. 4-13, doi:10.33076/2019.BDD.1195.