Karaosman, B., ve M. Öztürk. “Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler Ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 15-24, doi:10.33076/2019.BDD.1160.