Bozkurt, N., G. Tunalı, ve A. Baysal. “Diabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı Ve Beslenme Alışkanlıkları Ile İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 45, Aralık 2017, ss. 111-26, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1134.