Sarıdağ Devran, B., ve M. Saka. “Lise Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyi Ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 3, Aralık 2019, ss. 5-14, doi:10.33076/2019.BDD.1081.