Açıkgöz, A., ve E. Yıldız. “Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 44, sy 3, Aralık 2016, ss. 220-8, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/103.