Baysal, A. “Kentleşme Ve Mevsimlere Göre Beslenme Durumunda Değişmeler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 4, sy 1, Haziran 1975, ss. 20-56, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1015.