[1]
P. Arslan, “Bireyin ve Toplumun Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan veya Kullanılması Gerekli Yöntem ve Standart Değerler”, Bes Diy Der, c. 11, ss. 49-79, Haz. 1982.