[1]
G. Kızıltan ve T. Kutluay Merdol, “Günde Beşyüz ve Üzeri Kişiye Yemek Servisi Yapılan Toplu Beslenme Kurumlarında Kullanılan Araç Gereçlerin Kalite ve Kantite Açısından Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 29, sy 1, ss. 17-23, Haz. 2000.