[1]
E. Teberdar Güneş, Özgül B. Yücalan, ve R. Korur, “Yetişkin Bireylerde Hiperlipidemi Durumunun Saptanması”, Bes Diy Der, c. 29, sy 1, ss. 4-10, Haz. 2000.