[1]
M. Akman ve S. Hasipek, “Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı ile ilgili Tutum ve Davranışları”, Bes Diy Der, c. 28, sy 2, ss. 47-53, Ara. 1999.