[1]
M. Aksoy ve E. Semerci, “Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarına Etkisi”, Bes Diy Derg, c. 17, sy 1, ss. 83–92, Haz. 1988.