[1]
N. Karaağaoğlu, P. Arslan, ve E. Karaağaoğlu, “Okul Öncesi Çocukların Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumları”, Bes Diy Derg, c. 17, sy 1, ss. 17–35, Haz. 1988.