[1]
Z. Akışın, Ünsal Yılmaz, M. Köse, S. Edizer, ve A. Ünalp, “Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu”, Bes Diy Der, c. 47, sy 1, ss. 100-104, Nis. 2019.