[1]
K. Çelebi, A. Kavas, ve A. Kavas, “Besin Etiketi: Tüketici Algılaması Tercihi ve İçerik Analizi”, Bes Diy Derg, c. 20, sy 2, ss. 209-219, Ara. 1991.