[1]
T. Bağcı ve F. Akdağ, “Kentsel ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, Bes Diy Derg, c. 21, sy 1, ss. 25–30, Haz. 1992.