[1]
T. Bağcı ve F. Akdağ, “Kentsel ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, Bes Diy Derg, c. 21, sy 1, ss. 25-30, Haz. 1992.