[1]
G. Koçoğlu, H. Sümer, H. Polat, S. Özgür, ve F. Koçoğlu, “Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 Yaş ve Uzeri Nüfusta Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”, Bes Diy Der, c. 25, sy 2, ss. 24-28, Ara. 1996.