[1]
E. Özer, S. Salman, A. Şengül, M. Sargın, S. Gedik, ve T. Yılmaz, “Tip 2 Diyabetiklerde Beslenme Eğitiminin Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkinliği”, Bes Diy Der, c. 31, sy 1, ss. 32-38, Haz. 2002.