[1]
N. Budak, E. Özer, S. Kovalı, ve N. İnceiş, “Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi”, Bes Diy Derg, c. 33, sy 1, ss. 47–54, May. 2005.