[1]
R. Arcak ve F. Çelik, “Gebelerde Demir Yönünden Yeterli Beslenmenin Anemi Görülme Sıklığı Üzerine Etkisine Ait Araştırmaların Meta Analizi”, Bes Diy Der, c. 34, sy 1, ss. 23-30, Şub. 2006.