[1]
B. Çakır, Y. Beyhan, ve M. Akyol, “Ankara’da Yemek Fabrikalarinin Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Dikeylerinin ve Toplu Beslenme Uygulamalarının Belirlenmesi”, Bes Diy Der, c. 37, sy 1-2, ss. 51-65, May. 2011.