[1]
A. Uçar ve S. Hasipek, “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi”, Bes Diy Derg, c. 36, sy 1-2, ss. 31–46, Haz. 2008.