[1]
G. Arıtıcı ve E. Köseler, “Ankara İlindeki Hastanelerde Çalışan Diyetisyenlerin Çalışma Koşulları Ve Meslekle İlgili Sorunları”, Bes Diy Derg, c. 38, sy 1-2, ss. 29–34, Tem. 2011.