[1]
E. Kahramanoğlu Aksoy, “Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Ağırlık Kaybının Nonalkolik Yağlı Karaciğer İle İlgili Bazı Yeni Parametreler Üzerine Etkisi”, Bes Diy Der, c. 46, sy 3, ss. 240-247, Ara. 2018.