[1]
B. Keleş ve P. Göbel, “Adölesanların Akdeniz Diyetine Uyumu ile Duygusal Yeme ve Stres Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Bes Diy Derg, c. 51, sy 3, ss. 16–25, Ara. 2023.