[1]
P. D. T. Kutluay Merdol, “Yaşlılıkta Beslenme ve Diyetin Önemi: Diyetisyenin Rolü”, Bes Diy Derg, c. 51, sy 1, ss. 1–8, May. 2023.