[1]
M. Pak ve N. Z. Erdem, “Vücut Ağırlık Yönetiminde Tarçın Kullanımının Rolü”, Bes Diy Derg, c. 51, sy 1, ss. 103–111, Nis. 2023.