[1]
A. G. Pekcan, “Dünya’da ve Türkiye’de Besine Dayalı Beslenme Rehberleri: Sürdürülebilir Beslenme Yaklaşımı ve G20 Ülkeleri”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 3, ss. 1–9, Oca. 2023.