[1]
A. Kılınç ve Y. Akdevelioğlu, “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 3, ss. 29–39, Oca. 2023.