[1]
H. Serçe ve H. Gökmen Özel, “Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Tarama Araçları: Gerçekler ve Çelişkiler”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 3, ss. 84–94, Ara. 2022.