[1]
S. Navruz Varlı ve H. Mortaş, “Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek ve İçeceklerin Enerji ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 3, ss. 53–63, Ara. 2022.