[1]
E. Asil ve E. Canbolat, “Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği ve Etkileyen Faktörler”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 2, ss. 39–47, Ağu. 2022.