[1]
H. Kamarlı Altun, “Yetişkin Bireylerde Beslenme Okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 2, ss. 30–38, Ağu. 2022.