[1]
H. Mortaş, S. Köse, ve S. Bilici, “Endüstriyel Olarak Üretilmiş Eritme Peynirlerde Aflatoksin M1 Kalıntılarının Araştırılması: Ankara İli Örneği”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 1, ss. 45–52, May. 2022.