[1]
H. Mortaş, S. Navruz Varlı, ve S. Bilici, “Sokak Sütlerinde Gizli Tehlike: Antibiyotik Kalıntısı”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 1, ss. 19–26, May. 2022.