[1]
S. Şengüzel ve E. Yılmaz Akyüz, “Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 1, ss. 27–34, May. 2022.