[1]
A. E. Güngör, B. Dağ, B. Süzen, ve A. Dağ, “COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 1, ss. 53–62, May. 2022.